Síguenos


Programa de Familias Acolledoras

Este programa da Xunta de Galicia que xestiona Cruz Vermella ten como obxectivo xeral proporcionar unha atención temporal a aqueles nenos, nenas e adolescentes en situación de risco, desamparo ou desprotección social, tutelados ou en garda pola Xunta de Galicia, nun ambiente familiar normalizado, alleo a súa familia de orixe, por non existir esta ou non ser idónea para o seu coidado.

O acollemento familiar

 

É un recurso de protección temporal e revocable, orientado ao coidado dun neno, nena ou adolescente que se atopa privado dunha adecuada atención pola súa familia (aínda que sexa circunstancialmente) e consiste en confiar o seu coidado a unha persoa ou familia que reúna as condicións persoais, educativas e materiais necesarias para proporcionarlle unha vida familiar.

Os nenos e as nenas

 

Son os verdadeiros protagonistas no acollemento familiar. Todo xira ao redor deles para que poidan vivir da mellor forma posible a infancia, ese tempo que nunca volve e que todos queremos lembrar cun sorriso. Hai nenos e nenas que o teñen difícil porque as súas familias, por motivos moi diversos, non poden atendelos de forma adecuada.

As familias acolledoras

 

Ofrecen nun acto solidario o seu fogar a nenos, nenas e adolescentes baixo unha medida de protección e teñen como misión proporcionarlles coidados, seguridade, educación e o agarimo que necesitan mentres se solucionan as circunstancias que lles impiden vivir coa súa familia.

Quero saber máis
Cóntallo a alguen

Últimas novidades

Quero saber máis
Cóntallo a alguen
Estamos aquí para axudarche

Podes contactar gratuitamente connosco neste teléfono e atenderemos a túa consulta, os 365 días do ano, as 24 horas.

900 812 880