Síguenos


 

Os nenos e as nenas

Son os verdadeiros protagonistas no acollemento familiar. Todo xira ao redor deles para que poidan vivir da mellor forma posible a infancia, ese tempo que nunca volve e que todos queremos lembrar cun sorriso. Hai nenos e nenas que o teñen difícil porque as súas familias, por motivos moi diversos, non poden atendelos de forma adecuada.

Sabías que preto de ti hai nenos e nenas que agora mesmo non poden estar no seu fogar?

A medida de acollemento familiar é posible para todos os menores de idade (desde bebés ata mozos de 17 anos) que se atopan nunha situación de desprotección e que teñen que ser separados temporalmente das súas familias. Diferentes problemas na súa familia failles ter que crecer noutro fogar, con outros mimos.

 

Cando nin os avós nin outros familiares poden quedar con eles ese tempo e pasan á tutela ou garda da Administración autonómica, aos profesionais do servizo de protección de menores lle quedan dúas alternativas:

 

  • O acollemento residencial: ingreso do neno ou nena nun centro de menores para o seu coidado por educadores.
  • O acollemento en familia allea: incorporación a unha familia que lle proporcione os coidados e unha referencia de agarimo para o futuro.

Beneficios da medida para os nenos e as nenas

O neno, para o pleno e harmonioso desenvolvemento da súa personalidade, debe crecer no seo da familia,

nun ambiente de felicidade, amor e comprensión“.

Dereitos da Infancia – Nacións Unidas, 20 de novembro de 1989

 

Os nenos, nenas e adolescentes en acollemento familiar reciben unha atención individualizada que lles permite crear vínculos positivos, construír outras formas de relación, aprender pautas educativas e habilidades da vida diaria, facilitando as súas relacións sociais e creando expectativas de futuro.

 

Se durante o tempo no que a súa familia recupérase, ou mentres se busca unha opción definitiva (adopción), reciben o agarimo e a protección de persoas como ti, contribuiremos a que cando sexan persoas adultas vivan a súa vida con plenitude e lembren a súa historia con naturalidade.

 

Podes ser ti esa familia? E… alguén que coñezas?

 

Ponte en contacto connosco para informarte e tomar a decisión que posiblemente cambiará a túa vida e, sobre todo, a deles.

Contactos durante o
acollemento coa súa familia

As familias dos nenos, nenas e adolescentes, son familias que atravesan unha situación de crise ou dificultade que lles impide atender, correctamente e durante un tempo, aos seus fillos. Saber máis

 

Os motivos que poden levar a non poder coidar dos fillos adoitan ser diversos, con múltiples factores de risco que comprometen o benestar infantil e que, como consecuencia, producen incapacidade de coidar, criar e dar educación nas persoas que os teñen a cargo. Hai familias que, polas circunstancias nas que se atopan, vense abocadas a pedir á Administración Autonómica que asuma a garda temporal dos seus fillos e fillas, por un tempo determinado (non superior a 2 anos) e, noutras ocasións, é a Administración Pública, de acordo coa lei, a que retira a tutela por verificarse unha situación de desprotección ou malos tratos infantil.

 

  • Exclusión social
  • Dificultades graves con patoloxías e/ou adiccións.
  • Ingresos en prisión.
  • Falecementos repentinos.
  • Indicadores de malos tratos.

 

O obxectivo final do acollemento é o retorno do menor coa súa familia, unha vez que esta supera as dificultades. Por tanto, para que non se perdan os vínculos afectivos, durante o acollemento existen contactos entre o neno ou nena e a súa familia.

 

Os equipos profesionais xunto coas familias establecen como, onde e cando deben realizarse estes contactos, e as familias acolledoras son responsables de favorecer estas relacións porque isto contribuirá positivamente na historia persoal do menor así como no seu regreso a casa.

 

En ocasións, en función do motivo da separación, o menor non debe manter contacto coa súa familia. Procuramos, en cada caso, dar a resposta máis adecuada a cada neno ou nena.

Experiencias

Quero saber máis
Cóntallo a alguen
Estamos aquí para axudarche

Podes contactar gratuitamente connosco neste teléfono e atenderemos a túa consulta, os 365 días do ano, as 24 horas.

900 812 880