Web oficial do Programa de Familias Acolledoras da Xunta de Galicia, xestionado por Cruz Vermella.

As prazas nas escolas infantís da Xunta de Galicia son gratuítas para as familias acolledoras

No DECRETO 91/2014, do 17 de xullo,  establécese que as familias acolledoras de menores con medidas administrativas de tutela ou garda gozarán da exención total da cota das escolas infantís dependentes da Xunta.