Web oficial do Programa de Familias Acolledoras da Xunta de Galicia, xestionado por Cruz Vermella.

Como preparar a un neno/a para unha cirurxía ou un ingreso hospitalario

Un artigo con pautas concretas e adaptadas ás diferentes idades dos nenos, nenas e adolescentes coas que pode prepararse a si mesmo e ao seu fillo/a para afrontar da mellor maneira posible o ingreso nun hospital.