Web oficial del Programa de Familias Acogedoras de la Xunta de Galicia, gestionado por Cruz Roja.

Que significa Criar en Positivo?

A crianza constitúe o conxunto de accións que realizan nais, pais e outras figuras dirixidas á atención, coidado e educación das nenas, nenos ou adolescentes desde marcos biolóxicos, emocionais e psicosociais. Criar en positivo ten que ver con exercer unha parentalidade responsable e respectuosa dos dereitos da infancia e adolescencia.

Brindar unha atención adecuada á infancia e a adolescencia, uns coidados físicos e emocionais acordes ás súas necesidades, procurar a súa educación e socialización conseguindo o seu san desenvolvemento e efectiva integración social, son algúns dos desafíos que expón a crianza. Aproximadamente, un terzo da vida do ser humano transcorre durante a crianza e é evidente que este proceso ten un efecto no desenvolvemento da persoa.

A primeira infancia é o período que se inicia co nacemento e esténdese ata os 6 anos. O que ocorra nesta fase da vida será determinante para o desenvolvemento físico, emocional e social da persoa, tanto na súa infancia e adolescencia, como na vida adulta.  O benestar dos seres humanos en termos de respecto aos dereitos e igualdade de oportunidades perfílase desde esta etapa.

A infancia é o período entre os 7 e os 12 anos no que se consolida o desenvolvemento físico, intelectual e emocional. Mellora o equilibrio, a forza e a habilidade manual. Aumenta a capacidade de abstracción facendo que os nenos entendan ideas que non son tanxibles, como o tempo ou a felicidade e empezan a comprender o punto de vista do outro. Senten moita curiosidade e buscan coñecer as razóns das cousas. A escola é un espazo central para o desenvolvemento cognitivo e para afirmar a súa capacidade de interrelacionarse. Por tanto, é unha etapa marcada pola socialización, a aprendizaxe de regras e valores de grupo e unha maior independencia e autonomía.

A adolescencia é o período que se inicia coa puberdade, ao redor dos 13 ata os 18 anos, aínda que pode estenderse ata os 22-25 anos (adolescencia tardía). Caracterízase por ser considerada a transición á vida adulta e supón un período desafiador, tanto para as familias como para os adolescentes, por tratarse dunha etapa marcada polo desenvolvemento e os cambios a nivel biolóxico, psicolóxico, sexual e social. É unha etapa de descubrimento da identidade e da contorna que prepara para os roles de adulto.

Os bos tratos e a parentalidad positiva son imprescindibles en todas as etapas da crianza, para saber máis destes temas propoñémosche este vídeo e esta acción formativa, que che axudarán a reflexionar e aprender sobre o tema. Con este material poderás coñecer aspectos clave da parentalidad e as competencias que son necesarias para acompañar a nenos e nenas no seu proceso de crecemento en familia.

Imaxe de Daniel Reche en Pixabay