Web oficial do Programa de Familias Acolledoras da Xunta de Galicia, xestionado por Cruz Vermella.

Formación Básica en Acollemento Familiar

Curso inicial de 12 horas de duración

Comezamos este ano realizando esta acción formativa coas persoas interesadas en ser familia acolledora, para que poidan ofrecer oportunidades que cambian a vida de moitos nenos e nenas desde o coñecemento da medida de protección e das características dos nenos, nenas e adolescentes que poderán chegar aos seus fogares.

Entre xaneiro e febreiro fixéronse tres cursos en: Lugo, Pontevedra e Santiago de Compostela, onde se formaron 34 persoas que agora deben entregar a súa solicitude na Xunta de Galicia.

Durante o próximo mes de marzo o curso de Formación Básica en Acollemento Familiar vai realizar os días 15 e 16 en Cruz Vermella de Ourense. Nel poderán participar todas as persoas interesadas en acollemento familiar que xa asistiron a unha sesión informativa.

Para inscribirse contactar cos equipos de acollemento familiar de Cruz Vermella ou escribirnos ao correo electrónico: familias.acolledoras@cruzroja.es ou por whatsapp ao número: 607 049 695