Web oficial do Programa de Familias Acolledoras da Xunta de Galicia, xestionado por Cruz Vermella.

Formación para as familias acolledoras

Seminario sobre Violencia sexual na adolescencia: Aproximación e claves para a detección.

Impartido por Raquel Álvarez, educadora de Médicos del Mundo, especialista no fenómeno da violencia sexual contra a infancia e adolescencia.

Buscamos mellorar as competencias parentais das familias acolledoras, a través do coñecemento do fenómeno da violencia sexual infantil e adolescente en España, os medios de contacto máis habituais, os indicios de detección aos que estar atentos como familia para previr estas situacións ou afrontar as consecuencias si se chegan a producir.

A acción formativa será impartida o sábado 11 de maio en Lugo e o sábado 25 en Santiago. No mes de xuño celebraranse novas edicións nas provincias de Pontevedra e Ourense.

As persoas interesadas en participar deben contactar co seu equipo de acollemento familiar de Cruz Vermella de referencia.

Foto de Julia M Cameron