Web oficial do Programa de Familias Acolledoras da Xunta de Galicia, xestionado por Cruz Vermella.

Normativa referida ás familias numerosas

Recollemos neste apartado a lexislación estatal sobre o recoñecemento das familias numerosas, ao que moitas familias podedes optar no caso de acollementos permanentes:

– LEI 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas.

– REAL DECRETO 1621/2005, do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.

– Modificación da Lei 40/2003, de protección ás familias numerosas. Última modificación: 29 de xullo de 2015

Mais información na web da Xunta de Galicia e na da Federación Española de Familias Numerosas: www.familiasnumerosas.org