Web oficial do Programa de Familias Acolledoras da Xunta de Galicia, xestionado por Cruz Vermella.

Primeiro programa de Acollemento Familiar Especializado en Galicia

A Xunta de Galicia desenvolverá o primeiro programa de acollemento familiar especializado na Comunidade Autónoma, en colaboración con Aldeas Infantís SOS Galicia durante o ano 2023.

Esta modalidade de acollemento é para nenos e nenas con características de especial dificultade (grupos de irmáns, discapacidade, necesidades especiais de coidados, ….) e participaran fogares nos que polo menos un dos proxenitores teña dedicación exclusiva e dispoña dunha calificación profesional específica para realizar esta labor, ou ben conte con experiencia e formación neste ámbito.

Para máis información, podes consultar a noticia da Xunta de Galicia nesta ligazón.

Fotografía: Xunta de Galicia.