Web oficial do Programa de Familias Acolledoras da Xunta de Galicia, xestionado por Cruz Vermella.

Puntos de Encontro Familiar

Son un servizo que nas situacións de acollemento familiar facilita preservar a relación entre os nenos, nenas e adolescentes e as súas familias. Son espazos onde se procura a seguridade e o benestar das e dos menores, favorécese a relación coas súas familias e facilítase o cumprimento do réxime de visitas.

Para ampliar información consultar aquí.