Web oficial do Programa de Familias Acolledoras da Xunta de Galicia, xestionado por Cruz Vermella.

Servizo Multicanle Ser AcolledorA

É un servizo de información e atención a consultas sobre acollemento familiar de Cruz Vermella Española.