Web oficial do Programa de Familias Acolledoras da Xunta de Galicia, xestionado por Cruz Vermella.

Unha vía aberta para as suxerencias sobre acollemento familiar

En ocasións, as persoas que se interesan polo acollemento familiar ou as familias que xa son acolledoras na súa vivencia desta experiencia, teñen suxerencias interesantes ou atopan dificultades que poden ser tidas en conta na xestión que facemos do programa de Familias Acolledoras.

Para que isto sexa posible contamos con vías de comunicación abertas para que calquera persoa expóñanos a súa proposta e esta poida ser tratada ben sexa desde Cruz Vermella ou desde a Xunta de Galicia.

Na web, accédese a esta vía para facernos chegar suxerencias a través de “CONTACTA