Web oficial do Programa de Familias Acolledoras da Xunta de Galicia, xestionado por Cruz Vermella.

Deducións por Acollemento no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

No artigo 5 punto catro está a información da Axencia Tributaria de Galicia sobre a dedución aplicable por cada menor en réxime de acollemento familiar simple, permanente, provisional ou preadoptivo, administrativo ou xudicial, formalizado polo órgano competente en materia de menores da Xunta de Galicia.